2000 – The Guo Collection (Guo-Ang HUN)

ENGLISH VERSION

Guo-Collection_2006_FrontMikor a Messiás eljött a Földre eL-Horto megkérdezte Tőle: nem járt-e már itt korábban is? Intésére orogenezisként egy új civilizáció bukkant a felszínre, összetört romjai közt relikviák, tárgyi emlékek és Noé bárkájának korhadt roncsai, tele a jövő emlékeivel és többek közt egy hiányos etnomuzikológiai zenei gyűjteménnyel melyet a későbbi korokban a Guo Kollekciója– ként katalogizáltak. Akadémiai kiadása során kiderült: ez nem világzene hanem egy lehetséges de soha meg nem valósuló globális zenei nyelv virtuális kollekciója és annak hiábavalósága: ezen a Földön a múlt zenei hagyományai mindig kihalnak a korok változásaival ezért sohasem kövülnek téglaként egy ily módon felépülő igazi világzene egységes piramisába. Sajnálatos, hogy a zene tudománya nem tud elég öntörvényűen erős kultúra lenni, hogy változatlanul túlélje kitalálóinak rövid létét. Ennek oka felhasználásában rejlik: amíg zene a test nyílásainak ingerlésére szolgál addig memetikus mágiája és jótékony besugárzása (tumo) a humanoid agyvelők barázdáltságára nem éri el a vedanta yoga levitációs gyakorlatának eredményeit, addig csak a kuandalini libidó lecsapolására szolgáló stimulánsként funkcionál, szolgálva ezzel a brutális emberi-közösségi struktúrák tömbjei alá begyűrt és megnyomorított individuális létből való szabadulás, divatokban tobzódó önkifejezés-kényszerét. A Guo Collection maradványai a zenetörténet széthasadó korából származó szerény kísérlet hangzó emlékei csupán, egy, a zenei struktúrák egyenrangúsításából eredő egységes köznyelv kialakítására való reménytelen törekvés amely átmetszi a létező kasztok tudatformáit és azok ízlésvilágát. Ha tudja. Ha nem, marad zenei amulett a babona ellen.

BOOKLET LINER
CD GrFx DOWNLOAD
BUY: Mp3 – CD – Data:
ORDER GUOLDEN EDITION
DALOK.HU – THE ORCHARD

Share

×