2006 – Guonthology (Guo-Ang HUN)

ENGLISH VERSION

A Gáyan Uttejak Orchestra sajnálattal jelzi: nem tudja Önöknek egy hagyományos zenehallgatás élményét biztosítani, mert olyan részvételt kíván meg Önöktől, amely eltér a szokványos koncerteken beváltaktól. Az Orchestra nem alkalmazza a zenei meg- és kiállások hatáskeltő eszközeit, hogy tapsot arasson, nem él az egyes tételrészek vagy frázisok ismételgetéseinek lehetőségeivel, és nem tart szünetet sem előadásai során. Zenéje nem követi a hagyományos nyugat-európai zenék szerkezetét, nem ad fogódzót és nem segíti a koncert-etikett élvezetes betartását. A Guo csak egy szerény előhírnöke kíván lenni a jövő társadalom kasztrendszerében létrejövő új, Nyugat-Amerázsiai Birodalom zenei leképeződéseinek, és szemben áll a hagyományos zeneiparral, amely a Wychi-Exonybm korporáció egyik Wellness-Neuronetics alosztályaként funkcionál majd. A Guo a zenéje által egyfajta sztoa-állapotot kíván létrehozni: ennek összetevői a poliritmikus struktúra periódusaiban rejlenek, és ezek vezetnek el az előadói-hallgatói levitációhoz, illetve a zene által memetizált moebius-tudat közösen felfénylő foszforeszkálásához. Ennek alapja az ázsiai magaskultúrák évszázados hipno-statikus zenei gyakorlata, ahol a zene nem más, mint egy kifinomult exodus-technika, s amely a beteg és lakhatatlan socium párlataként dicséri a humanoid élőlény evolúciós és társadalmi rabságából történő képzelt és ideiglenes szabadulás évezredes művészet-technikáit. A megzápult társadalmi létben a metafizikai protéziseket, melyek az emberi agyra növesztett szimbólumteremtő ektoplazmákként léteznek egy értelemmel belakható világ helyett, kiváltja ez a fajta zene – a ma egyedül létező pozitív ellenállás racionális nyelve – az egyetlen híd, amely kvázi yoga-technikaként elvezethet a kollektív elidegenedés ideiglenes feloldódásához, abba a satori-állapotba, ahol az individuális lét önkorrekciója hozzájárul a világ jobbá válásához.

Vegyen részt benne.

BOOKLET LINER
GUONTHOLOGY BOOKLET FULL DOWNLOAD
CD GrFx DOWNLOAD
BUY: MP3 – CD – Data:
Guo-Ang (Memix CD) release
DALOK.HU – THE ORCHARD

Share

×

 

Guoclipsys