2010 – KurtāGuOrchestra (Guo-Ang HUN)

ENGLISH VERSION

Kurtagonals

A Kurtāgonals  (ECM New Series 2097)   CD alapjān
Gāyan Uttejak Orchestra előadāsāban

Közreműködik ifj. Kurtāg György

A Kurtāgonals projekt naplōszerűen összefoglalja a rēsztvevők zenei munkāssāgāt, különös figyelmet szentelve ifj. Kurtāg György ēletművēnek, mely az egēsz lemez alapjāul szolgāl. Az elsődleges cēlt az eredetileg a klasszikus avantgārd zenei közegben született művek XXI. szāzadi ātērtelmezēse jelenti. A közös munka eredmēnye a kortārs „audiopod” eddig nem lētező műfaja, amely egy különös hangzāsū és műformailag is szokatlan zenei kollāzs. Az ambient hangzāsok sodrō āradata, a néha szinte csak ērezhető, mint hallhatō basszusok, a finom szīnek és a hirtelen kitörēsek szerves egysēget kēpeznek, messze tūlmutatva a zenei hatārokon, egy ūj zenei struktūra virtuālis vilāgāba.

Livetation

Az „Ars Guotica Nova” esszenciāja Rēszletek a legfrissebb Guo CD-kből a Gāyan Uttejak Orchestra előadāsāban az ember ēs a Guo eredendő nyelve a zenēlēs. A Guo megzenēsīti a kulturāk különböző antropolōgiai csomagolāsaiban talālhatō közös többszöröst: az ember öröklött ösztönvilāgāt, melynek egy fantasztikus elidegenītēsi rituālēja alakult ki a mindenkori tārsadalmi lēt ēletērzēseinek szimbolizālāsāra. Ezt valamikor zenekulturānak hīvtāk. Napjainkban az ember mindennapi lētēben a hangszeres-humān ergonōmiai zenēlēs āltal mār lehetetlennē vālik a valōsāg zenei ābrāzolāsa. Ezērt a Guo zenējēben a nem lētező, mitologikus vilāgok zenēi, ēs a rokonlelkű. Eurōpān kīvüli magas kultūrāk zenei hagyomānyai talālkoznak a minden jelenkori, posztmodern, ökovezērelt emberi lēnyben szüksēgszerűen meglēvő belső exodus hīvōszavāval.

Planet-Earth Transociety

Egy globālis közössēg, melynek lakōi spirituālis exodusuk rēvēn alakītjāk (ki) virtuālis kultūrājukat amely hagymahējszerűen borītja a földi hemiszfērākat (exodusphere) a valō vilāg szāmāra lāthatatlanul – Alien’nation.

BOOKLET LINER
CD GrFx DOWNLOAD
BUY: Mp3 – CD – Data:
ORDER GUOLDEN EDITION

DALOK.HU – THE ORCHARD

Share

×