2011 – Terranomia (Guo-Ang HUN)

ENGLISH VERSION

(Anaplasia musicarcinoma diagnosis)

A “terranomia” a földi lét megváltozott (anómikus) sejtjeinek progresszív, irreverzibilis burjánzásából származó körülírt földfelületi emberszövetszaporulat, amelynek növekedése a kiváltó tényezők megszűnése után is tovább tart és teljesen független a szervezet társadalmi tudatának a szabályozó mechanizmusától. Az emberi penész kontinentális daganatai lehetnek rosszindulatú (malignus) vagy nagyon ritkán jóindulatú (benignus) természetüek. A “terranomia” kifejezés szó szerint „földfelületi anómiát”  jelent, és időnként ebben az értelemben is  használatos;  így például egyike a gaia-gyulladás (gaia-inflammo)  öt klasszikus tünetének, mivel  azonban ez  reaktív szövetszaporulat, így kifejlődése az ok megszűnésével sem állitható meg. A földhám eredetű topografikus malignus tumorok (malignoma) –  ezek általános gyűjtőneve:  carcinoma -,  a laikus nyelv és tudomány  azonban rendszerint  (helytelenül) minden rosszindulatú szövetszaporulatra ezt a kifejezést használja. A rosszindulatú és hamis tudatú hemiszférikus telitettségü embertömegdaganatok általános jellemzője, hogy képesek beszűrni és károsítani a környező szöveteket (terjedés a környezetben, szakkifejezéssel “lokoregionális invázió“) illetve távoli áttéteket (metastasis) képezhetnek.  A jóindulatú társadalmi tumorok (memkomplex)  és történelmi korok  esetében sem az invazivitás, sem az áttétképződés nem jellemző, habár helyileg igen jelentős növekedést érhetnek el, bár hosszabb idő alatt, mint a rosszindulatú elváltozások, de tünettani hatásaiban a Föld egyes kitüntetett pontjain ugyanolyan  káros következményekkel járnak mint egy rosszindulatú földhámi emberszövet szaporulat. Például az agyalapi mirigy eredeti evoluciós programozásából származó amygdala daganata amelynek memetikus kivetülése  a lokális  környezetre annihilációs hatású. A jóindulatú  tudatdaganatok  (memanomia)  kiújulásának esélye a teljes katonai és a parlamentáris szabadpiaci  kauterizáció során  jóval kisebb, mint a malignus elváltozások esetében. Egy lokális földhámeredetű daganat invazívitásának első jele, ha a helyi terjedés során túljut a hámszövet alapi hártyáján (basalis lamina), ekkor a basalis laminát át nem törő, de malignus sejtszintű elváltozásokat mutató emberszövetszaporulatot in situ carcinomának nevezik.  A földéletkor előrehaladtával az emberi penész örökítőanyagában  a társadalmi tudati DNS-e egyre több öröklődő  mutációt halmoz fel, elsődlegesen a memsejtosztódás lényegi részét képező lépések során,  éppen az örökítőanyag megkettőződése (replikáció) során létrejövő “másolási hibák” miatt, illetve az ezek korrigálását végző humanökologiai tudatjavítómechanizmusok működési zavarai okán.  Ez lehet egy magyarázat részben az egyes terranomiák  és ezen belül is inkább a rosszindulatú humanfajú szövettan típusok a  földtörténeti korral növekvő előfordulására (prevalencia). Fontos még megemliteni, hogy az anaplasia  a mindenkori  hemiszférikus újszülött embertumor-generáció  szociális szövettani besorolásával kapcsolatos.  Igy tehát az anaplasztikus tumorok ún. alacsonyan differenciált elváltozások, azaz  sejt szinten történő differenciálást (taigetos syndrome) jelent,  – ezt mellesleg az  eleve elrendelő (karma) faktor, tehát a  predestinatív kasztba születést,  a  social  memkomplex strata  szabályozza –  ami sajnálatosan azt jelenti, hogy a socium daganatsejtjei már érésük korai stádiumában kicsíráznak, ezért nem mutathatják  a kifejlett  humánhámszövettípus anómikus  alaki és működésbeli jellegzetességeit.  Az anaplasztikus elváltozások tehát rendszerint malignusak, egy malignus elváltozás azonban nem minden esetben anaplasztikus, így kerülhet sor a  földi tudathordozók genetikai örökítő anyagának átmentésére egy lehetséges jővőbeli ujjászületés számára. Kijelenthetjük, hogy a “divine terranomia” ismételt földi felbukkanása – mint socioevoluciós feedback – a kapitalizmus “Kondratyev” ciklusaiban feleslegessé vált és a perifériára lökött emberfelesleg kezelésére szolgál mint a dezomorfin (crokodile),  a  szex és a kábel Tv vagy az acid-rock zene. Ezt azonban  túlzásnak tartom mert ez kevésbé hatékony mintha a társadalmi homeosztázisból kiszelektált szociológiai felesleget, berobbantott vulkánkráterekben hamvasztanánk el, gazdaságosan és ökotudatosan egy   helikopteres utántöltéssel müködő páternoszter rendszerrel. Annak valószinüsége, hogy  Isten által a maga arcára teremtett  humángenom a  veleszületett  terranomikus tudatprogramozásának ujabb reinkarnációját elkerüljük, kizárólag a földi élet molekuláris szinten történő véletlen megjelenésének valószinüségéhez hasonlítható  csupán.

BOOKLET LINER
CD GrFx DOWNLOAD

BUY: Mp3 – CD – Data:
ORDER GUOLDEN EDITION
DALOK.HU – THE ORCHARD

Share

×