2011 – Hibernova (Guo-Ang HUN)

ENGLISH VERSION

Mythology:

Mikor két modális hangnem sorstimulátoragyhullámként találkozik a több tempóju poliritmia boncasztalán hogy az a sorkönyvi protokoll ászanáját gyakorló inhalátor agyában a memetikus barázdák kocsonyás csillogású agyzsírjában mint foszforeszkáló gammaglobulin szétáradjon az osztigaredőzetben és beinditsa a levitációs chakra, azaz a karmák korrotációs körének a humanoidok által lakott galaxisában kattogó világkerekét, az igy létrejövő theta agyhullámok szinkronizált cunamija mentén. A Hibernova egy többdimenziós audiósztázis-univerzum kisérleti pilótahal darabja, amely a zene fizikai törvényeinek szétfeszítése által a földlakók megbomlott kollektív tudatalattijának hű tükreként ábrázolja a jelenlegi transzhumán világok elidegenedettségét átíró és csak az emberi psziché sociopszichozoikumjában fellehető kollektív paroxia ünnepét, tehát az egymásratálás a földi létben soha be nem következő orgiáján megvalósuló valós communio-parousia lehetőségét.

Thoughtfully:

Ennek alapja többek közt a Guo által kifejlesztett “indoeurópai” tempópolifónia, ahol a”levitációs polivertigo” ritmikai forgásának alapja az ázsiai magaskultúrákból eltanult ritmikai periodus rendszer (tála) alkalmazásának zenei gyakorlata azaz egy olyan vonatkoztatási ritmus-dimenzió, amelytől való, – a mindenkori kultúra által – szabályzott eltérések és visszatérések ismétlésszabályai konzerválják a köznyelvi törvényt. Az ázsia zenekulturák múltbéli hagyományaiban a polaritásváltások sorozatai egyenlőek az így létrejővő – pozitív és negatív fázissal bíró – kétdimenziós zenei térrel, ezért a zenei gyakorlatban a kollektív ismétlések által megkövesedett köznyelvi anyagok tömbszerü, periodikus és lineáris épitkezése történik a poliritmikai dimenzió lehetséges fizikai keretein belül. Azokban a fejlett európai zenékben ahol az ütemek asszimetrikusak és a vonatkozó zene sajátértelmüen individuális polifon-melodikai prioritásai szerint struktúrálódik (the world of the “Western Hero“), ott a “forgás”  a melodikai dimenzióban történik aperiodikusan, tehát nem az ázsiai tipusú poliritimikus térben, igy az teljesen eurofehéremberien másértelmü és másként is tudatos mint előző – arche – tipusban. Kizárólag ílymódon jönnek létre az európai kortárs zenékben a lineáris-individuális dramaturgia polifonhaladványai az egydimenziós térben, szemben a periodikus ázsiai időstruktúra többdimenziós, tehát a ritmikai idővonal mindkét fázisában létrejövő zenei-ritmikai struktúrákkal. Ugyanakkor azt állítom, hogy az európai “levitációs polivertigo” leszármaztatása valójában Carl Friedrich Gauss nyomán megjelenő fantasztikus európai gondolat, ahol a melodia-polifon vonal ilymódon az imaginárius számok képzetéhez hasonlíthatóan nem az időt struktúrálja,  hanem annak pillanatnyi (imaginárius) kiterjedését-ruházatát, térbeli frekvencia rétegeinek összhangzattani hagymahéjait a mindenkori modális hangrendszer szabályai szerint. Tehát nem az idő lineáris – ázsiai tipusú, hanem annak függöleges-vertikális tömbstruktúráját. Összefoglalva: az ázsiai ritmikai periodusok lineáris tömbjeinek több síkú – poliritmikus elrendezése és az azok együtt hangzásából származó – a mérőütéstől periodikusan elszakadó struktúra az több dimenziós, mert az origó tempo és periodushoz képest szabályzottan vált polaritást-tempót és mértéket, ezért a periodus kezdéspontokhoz képest felemelkedik és elszakad azoktól, de meghatározott arányok és idötartam eltelte után zuhan vissza eme azonos időtartamú őrtorony oszlopokra. Ezzel szemben az európai melodikus-polifon szisztéma a mindenkori “Ding an Sich” tömböket struktúrálja vertikálisan az időnek nem azonosan periodikus részidejében. A Hibernova zenei térötvözetében a nyugati hagyomány ellenére létrejön a ritmikai/modális terek közötti átjárás, itt a levitációs szerkezet áttöri a dallamvezérelt síkot, ugyanakkor megmarad a melodikai anyag által vezérelt, de ugyanakkor periodikus időtartam arány rendszerezett forgatása. Mindezek feltétele azon ismeretek birtoklása amely lehetővé teszi a Föld zenekultúrájában egykor kisebbségben lévő és temperált öszhangzattani világszabványát globalizáló európai rendszer ötvözését az eltünőfélben lévő ázsiai zenei gondolkodás egyedülálló hagyományaival.

BOOKLET LINER
CD GrFx DOWNLOAD
BUY: Mp3 – CD – Data:
ORDER GUOLDEN EDITION
DALOK.HU – THE ORCHARD

Share

×