2011 – The Yogatma Project (Guo-Ang)

2015-The_Yogatma_Project_Front

 

 

 

  

A Yogatma-projekt
(apokrif kollekció a századelőről)

közreadja : eL-Horto 2011

A Yogatma logo
Az emberi elme egyik lehetséges ábrázolása:

Yogatma conscoiusness

Az utolsó jövő Yuva évének kilencedik (Agrahayana) hónapjában egy újabb Einstein-Rosen alfa tipusú gravitációs buborék kipattanása során egy eladdig ismeretlen civilizáció materializálódott a sztratoszférából. A lehullott testek az Bhujangasana asana és a Matsyasana helyzetében hevertek, körülöttük civilizációs törmelékek és ismeretlen anyagmaradványok. A színes fényre szilárduló higany, agyvelőszerű opálos, kocsonyás grafén, színjátszó és folyékony üveggyapot, mely pókhálóként szőhető majd acélként megköt és számtalan fulleren alapú tárgyi relikviák mellett az Adi Grant-hoz hasonló, The Yogatma Project néven elhiresült gyüjtemény is előkerült. Ennek egyik alfejezetéből a Yogatma-Sutra-kból rekonstruálták az utolsó (sandhiprakash) 9 óra törénetét. A korabeli utalások szerint a Yogatma globális közössége az ördöggolyó hagymahéj burkaihoz hasonlóan boritja majd az ujkori földi hemiszférákat, spirituális exodusuk és mémszintetizátoraik révén alakitják majd virtuális kultúrájukat a való világ számára láthatatlanul. A The Yogatma Project – ben olvasható többek közt a genetikailag is módosult, a jelenkori nyugati társadalmak életvezetésének eugenetikai következményeként kialakult yogakiborg transzhumán zenei nyelvéről is néhány töredék. A transzhumán zenei nyelv, egy aszimmetrikus, bitonalitású, egy időben több tempót alkalmazó, de egymással “fázisban megfordított” gépi poliritmiát alkalmazó humanoid köznyelv, ahol a polaritásváltások sorozatai egyenlőek az igy létrejővő – pozitiv és negatív fázissal biró – kétdimenziós zenei térrel, ezért a zenei gyakorlatban az emberi agy alfa és théta hullámaival szinkronizált, de több dimenziós fázisalgoritmusokat használó, többcsatornás leképezést és előadást megvalósító nyelvvé és technikává vált. Miután a a zenei ritmusok, a 3D-aural-partik lüktetése, vagy akár az ősember tábortüze körülötti orgiái az agy fizikai bioáram feszültség-ingadozásait képezik le, úgy eme jövőben lehetővé vált, hogy a humandroid kulturális-memetikus feszültségingadozásai, melyek az emberi agyban tenyésző művészeti és szociális szubsztrátumok komplexumaként irhatók le, (ezért tehát anyagszintetizátorral materializálható anyaggá konvertálhatóak), s így mint memicreal (ezek a sattwa, rajas és tamas guna-k) jelenjenek meg, nyelvet, közeget és formát keresve a 3 D-s Printerek által. Némely kutató állitja, az lenne az igazi mennyország (kinnara) ha a memetikus nyomás csatornát találna mert akkor a mémgenerátorral az kollektív tudat és tudatalatti össztársadalmi valóságát lehetne manifesztálni mely tükörként rázúdulna az őt szülő társadalomra és ezáltal a szocium szociálpszichológiai, biofeedback (samadhi ) tipusú önkorrekciójának lassú történelmi folyamatát gyorsitaná fel. Ugyanakkor a humandroid aggyal összekötött szkennerek, az anyagszintetizátorok consociator-os vezérlése révén a mémek fizikai materializációja az új technobiologiai életformák megjelenését eredményezheti melyek megjelenése a jelenlegi emberi társadalmakban lehetséges, hogy katasztrófát okozna, nem pedig egy új emberfajta (yogatma) szellemökológiai egységének és környezetének mindennapi életmódját.
A szerkesztők ezért a Yogatma-sutra-k közreadása során két részre
bontották a töredéket:
1. public/user (sishya) verzió.
2. advanced/adeptus (sannyasi) verzió.

*
Sannyasi file
Az utolsó 9 óra története (Yogatma-sutra):

9. Óra = Loka (The World)

Bhágavad-Gíta:
Negyedik fejezet:
Transzcendentális tudás
9. vers
“Óh, Arjuna, aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim
transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem
születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az
Én örök tartózkodási helyemet.”

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Az első virradat napja
a lét új megnyilatkozásakor
megkérdezett:
“Ki vagy?”
Nem jött válasz.
Évek múltak.
A nyugati óceán partjain
lenyugvó késői nap
a néma szürkületben
utoljára kérdezett:
“Ki vagy?”
Nem kapott választ. ]

Horto-sútra #01 of #09:
Pedig a mahayoga számára az emberi együttélési módok egyik legszörnyűbbikében mint a korabeli indiai értelmiség egyik tagjának a yoga egy fantasztikus eszköz volt arra, hogy az újjászületések borzalmas láncolatát (samsára) legyőzze az alávetettség és a test legyőzésének a “helyes” életmódjával elérje-kiérdemelje azt. Ezért 13 évig áll egy oszlop tetején féllábon, legyőzve így a test és a képzelet határait (közben közeli falu hordja és viszi inputot/outputot), hogy elérje a samsara-ból való kilépés legnagyobb karmikus gyönyörét a nirvana-t tehát valójában azt, hogy erre a földre soha semmilyen formában sem szülessen többé ujjá. Így testesíti meg a korabeli ázsiai, tulajdon és ezáltal személyiség nélküli indiai intellektüel legnagyobb individuális önzését, miközben az elfecsérelt szellemi kapacitás kicentrifugálódik ki a szocium szélére…

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[ Másik felől a Határtalan önmegvalósítása
az ember határvonala,
. mit úgy hívok, Én.
Ezen Én mélyén találkozott össze fény és sötét,
forma tűnt fel, érzés éledt,
és igenné fakadt a nem a májá varázsigéjeként
vonalban, színben; örömben, bánatban.]

——————————————————

8. óra = Vasana (The Desire)
Bhágavad-Gíta:
Nyolcadik fejezet
8. A Legfelsőbb elérése
“Ha valaki élete során, különösen pedig a halál pillanatában nagy odaadással az Úr Krisnára emlékezik, eljuthat az Ő legfelsőbb hajlékára, túl ezen az anyagi világon.”

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):

[Ha elfelejtem, hogy enyém e szenvedés,
akkor mint a világ része felragyog.
Meglátom a fájdalmak árvízét mindenfelől,
ahogy az idő ölébe hajolok.
Minden otthonban, mindenki élet-forrásából
egy-egy szív Gangesze ered.
Áradó könnyek folyama éled
minden virágban,
minden rezdülésben.]

Horto-sútra #02 of #09:
és így épiti ki a hatha-agni-tantra-kriya-karma-bhati-gjana-kundalini-raja yoga maga fantasztikus rendszerét a hosszú élet elérése, a test legyőzése és a “fejen való átbucskázás” képessége terén, az öröklött evoluciós struktúra biodfeedback átirásával átlép az organikus valóság határain, hogy aztán tudata egy másik sikjával a mielöbbi halált kivánja és élvezze a benaresi ghat-okon…

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):

[Akkor ami eddig kint volt, bent él a lelkemben,
fűszálai remegése dobban a szívemben,
minden alak feloldódik,
minden határ elmosódik,
s a Mindenség suttogása testet ölt szememben.]

——————————————————

7. óra = Chitta Vritti (Thoughtwave)
Bhágavad-Gíta:
Harmadik fejezet
Karma-yoga
7. vers
“Sokkal jobb az, aki elméjével uralkodik érzékein,
cselekvésre szolgáló szerveit pedig ragaszkodás nélkül
odaadó munkával foglalja le.”
R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[A tudós szerint
az öreg Hold – kegyetlen és ravaszul nevető –
mint halál-követ, prédát leső,
közelít a Föld kebléhez.]

Horto-sútra #02 of #09:
– hogy az 1000 szürke hamuval boritott meztelen sadhu 2001. március 23-án Connaught Place-en térdrehullva fohászkodik, hogy a pályáját vesztett szovjet Mir ürállomás ne Indiára zuhanjon….

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Egy nap majd mérhetetlen vonzásába ölel tengert és hegyet:
a halandók világában az Eljövendő új füzetébe
alászáll a lapot betöltő Semmi,
és elnyeli az éjszakák és nappalok könyvelését;
az emberi hírnevet semmivé teszi a mindentudó halhatatlanság,
s a történelemre a végtelen
éj tintáját keni.]
——————————————————

6. óra = Dukha (The Pain)
Bhágavad-Gíta:
Hatodik fejezet
Dhyana-yoga
4. vers
” Akkor éri el a yogát valaki, amikor az összes anyagi
kívánságát feladván sem érzékei kielégítésére nem törekszik,
sem pedig gyümölcsöző cselekedetekkel nem foglalkozik”
R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[ Akkor e nagy mindenségben
túl és túl, a végtelen és számolatlan szférák között
sehol nem csendül e hang:
“Szép vagy!”
“Szeretlek!”
Vagy talán a teremtő újabb önmegvalósításba fog
világkorszakok múltán?
Ismételgeti-e majd a világvégi éjben:
“Szólj, szólj,
mondd, hogy szép vagy,
mondd, hogy szeretlek!” ]

Horto-sútra #04 of #09:
– ezért Shah Jahan Mogul Császár(i) bánatában megépiti a Tadzs Mahall-t, tizezer munkás bevetésével, miközben a korabeli Indiában egyetlen méter szennyvizcsatorna sem épül, majd Mumtázi Mahall elvesztése feletti mogul szomorúságában visszavonul – de hova is? – az ezerfős háremébe…

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Mikor dalban olvadok fel, a világ él bennem;
Akkor úgy érzem, Őt látom, Ő áll itt mellettem.
Fényének parancsszavára
Kigyúl szeretet varázsa,
Akkor minden porszemében zsong az Örök Szellem.]
——————————————————

5. óra = Pranayama (The Breathing)
Bhágavad-Gíta:
Nyolcadik fejezet
A Legfelsőbb elérése
5. vers
” Bárki legyen is az, ha a halál pillanatában Rám emlékezve
hagyja el testét, minden kétséget kizárva azonnal eléri az
Én természetemet.”

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Vándorok, ma életemet átjárta a Minden.
Újra, s újra felremeg az öröm lángja bennem.
Mert most időm telje eljött,
Munkám már befejeződött,
Illatodat hozó szél hív, király, hozzád engem.]

Horto-sútra #05 of #09:
És most akkor vessük össze az ahimsa elvét a Mogul korban gyakori, az erre kiképzett (családi tradiciókban gazdag) mahout – ok által levezényelt elefántokkal történő tömeges kivégzések hagyományával, mely korántsem perzsa-urdu eredetü hanem már az i.e. első századi Manu-srmiti (“Manu Törvényei” ) jogi kodifikációs gyüjteményben is megtaláljuk….

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Hogy a létből te legyél megváltóm – nem, nem ezt kéri imádságom,
csupán erőt a létből túlpartra érni.
Ha terhem súlyos, enyhítésül vigasztalásod mégsem várom,
csupán erőt adj, terhem hordozni bírni.
Boldog napokban lehajtott fővel
a te arcodat ismerhessem fel.
Fájdalmas éjen ha gyötrődöm, hogy az egész lét csak csalfa álom,
add meg, hogy tudjak tebenned bízni.]

—————————————————–
4. óra = Yantra (The Diagram)
Bhágavad-Gíta:
Tizedik fejezet
Az Abszolút fensége
4. vers
“Értelem, tudás, kétségtől és tévhittől való mentesség,
megbocsátás, igazmondás, önszabályozás, nyugalom, gyönyör és
fájdalom, születés és halál, félelemnélküliség,
erőszaknélküliség, kiegyensúlyozottság, elégedettség,
vezeklés, adományozás, hírnév és becstelenség – egyedül
Tőlem származik mindez”

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Építő-romboló árja ömlik
országokon át
a világegyetem partjaira.
A távollét-fájdalom,
minden idők emberi szenvedése
most hirtelen leszállt az én szívemre:
mindent elárasztó remegés rázta meg
csontjaimat.
Az egész világ zokogása gyűlt össze és
dübörgött a végtelenbe.
Ki tudja mi a célja]

Horto-sútra #04 of #09:
mily lukratív is nemzedékünk számára a védai prozódia tradiciója, ahol a sámagah brahminok a “ya-ma-ta-ra-ja-bha-na-sa-la-gam” szolmizációs mnemotechnikájával százezersoros asszimetrikus verslábak sorozataiból álló himnuszokat reprodukáltak és hagyományoztak nemzedékekre, hogy mára Bangalorban a microsoft részére eme tamil és telugu agyvelők a visual basic- ben kamatoztathassák éhbérért évezredes hagyományaikat…..

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Ma azt mondom tollamnak:
“Meg ne szégyeníts!
Ajándékod mosson el partokat,
s jóindulatod
szenvedésem
rejtse leplek mögé;
zokogását vegyítsd a nagy
ezer- és ezerhangú világdalba!”]

——————————————————
3. óra = Akasha (The Sky)

Bhágavad-Gíta:
Tizenhetedik fejezet
A háromféle hit
3. vers
“Az ember egy bizonyos fajta hitet fejleszt ki, amelyik
megegyezik azzal a kötőerővel, amelynek a hatása alatt áll.
Úgy mondják: amilyen az élőlényre jellemző kötőerő, olyan a
hite is.”

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Dagályt áraszt partunkra az öröm-óceán.
Fel hajónkra, evezőt a kézbe szaporán!
Szenvedésünk csónakjával ma túlpartra jutunk által,
s kidobom a terhet, akár halálom árán.
Dagályt áraszt partunkra az öröm-óceán.]

Horto-sútra #03 of #09:
mikor a Kama-sutra korában (i.u. 4-6.század, Gupta Period) a magas társadalmi kasztok életigenlése zajlik, akkor a magukat fejjel lefelé fára kötöző és lassan hintázva a tűz felett élve elégő indiai szekták tagjai a tiltott kasztelhagyás és a lehetséges végső szabadulás csak eme egyedül lehetséges útját választhatták ezáltal…
R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Életben, halálban, az egész világon
bármikor bárkit ismertem,
akármerre jártam, bárhol bármit láttam,
ismeretét tőled nyertem.
Ha téged ismerlek, nincs senki idegen,
nincs semmi tilalom, nincs semmi félelem,
virrasztasz fölöttem, magam mellett látlak,
ébren álomba merülten]
——————————————————
2. óra = Svargaloka (The Heaven)
Bhágavad-Gíta:
Tizennyolcadik fejezet
Végkövetkeztetés – a tökéletes lemondás
2. vers
” Legfelsőbb Úr szólott:
A tapasztalt bölcsek az összes tett eredményének feladását
hívják tyagának, s azt az állapotot, vagyis a vágyakkal
végzett tettektől való elállást nevezik sannyasának.”

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Az erő reng majd minden égben,
fény nem gyullad semerre sem.
Lant nélküli társaságban táncol majd a zenész ujja,
húrt nem penget.
Azon a napon egyedül marad a költészettelen teremtő
a kéktelen égben
a személytelen létezés algebrájával.]

Horto-sútra #02 of #09:

A klasszikus indiai zene által tudatosan használt forgó ritmusok olykor egytizenhatoddal -egyharmicketteddel vannak odébb a metronómütésektől, ezt az eltolást konstans módon, periódusokon keresztül fenntartják, illetve periódusonként a teljes ritmikai képet – elsősorban az indiai tablá kompoziciókban – megforgatják. Ez a lényeg, ez a mákony, egy lebegő, ám racionális tudást igénylő szemléletmód ami elvezet a kivánt mennyországhoz. Itt az alapritmikai ütemtől való poliritmikai elemelkedés az egész ütemhez képest megfordul, és x ütemszám után érkezik meg a periódus egyre, s ez nem más, mint a valóság legyőzése, azaz a lélek levitációja.
A globalizált jelenkori társadalmi lét és tudat képes megtenni a lehetetlent és transzformálja az indiai zene eredeti jelentését – ez nem más mint a legősibb emberi életérzés metafizikai zenei exodusa és amely ennek az ősi emberi lét-fájdalomnak kifinomult párlata volt – mára a tantrikus végbéltisztitás, beauty-world és wellness-ambient szolgáltatóipar zenéje lett.
Érdekes látni, ahogy ezen végső Sonderangebot során nagy Ustadok és Panditok- akik megtehetnék, hogy ragaszkodnak egyedülálló de halványuló ámde évszázados családi hagyományaikhoz – mégis hogyan váltak részesei eme folyamatnak a tradició megtartó ereje hijján…

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Ma azt mondom tollamnak:
“Meg ne szégyeníts!
Ajándékod mosson el partokat,
s jóindulatod
szenvedésem
rejtse leplek mögé;
zokogását vegyítsd a nagy
ezer- és ezerhangú világdalba!”]
——————————————————

1. óra = Anjama (The Conclusion)

Bhágavad-Gíta:
Tizedik fejezet
Az Abszolút fensége
1. vers
“A Legfelsőbb Úr szólt:
Óh, kedves barátom, erőskarú Arjuna, figyelj ismét abszolút
szavaimra, melyeket a te érdekedben szólok, s melyek
megörvendeztetnek majd.”

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[A jelen horgonyáról leszakadva úszik az ilyen nap.
A múlt, melynek délibábjaként látom,
volt az valamikor, valahol?
Vagy tán az örök múlt az?
A szerelmesnek úgy tűnik, előző életéből ismeri,
amikor menny volt, amikor aranykor volt
– időben örökre elérhetetlen kor.]

Horto-sútra #01 of #09:
A múlt Indiájában (- itt a nyelv az embereket egymástól való megkülönböztető megszólítása során háromféle ragozást használ -) a yoga a klasszikus hindu kasztrendszerben, így többek közt a munkamegosztáson, a
kollektív szociális tudat emberen túli isteni törvényekbe merevített
szabályozásán, a személyiség ázsiai, tulajdon nélküli, pantheisztikus
isten és ember óceánján, a “Kondratyev-ciklusok” szimbolikus
reinkarnációs leképződésein a brahmin agyakban és ideológiákban,
azaz egy hierarchikusan tagozódó társadalmi ökonosztáz, az atomizált
faluközösségek molekuláris egyensúlyán, a zamindár-i adószedés, a
teljes társadalmi struktúrát átszövő és azt eldugaszoló rendszerén
virágzott ki. Szellemi exodus egy világból ahol a Föld a mi Istenünk bolygója. Itt lakik Ő,- velünk.
E bolygó léte és sorsa függ teremtő istenétől akit azonban mi a bolygó jelenlegi lakói teremtettünk. Ennélfogva a Föld és annak világa pontosan olyan mint a mi istenünk és annak világa.

R.N.Tagore: Bengáli Dalok 1919 (részlet):
[Mért rejtőzöl titkaidba örökre?
Ha rejtőzöl, rejtőzz inkább észrevétlen szívembe!
Egész világ búvóhelyed,
kutatlak, sehol sem lellek,
de most mondd, hogy nálam maradsz, többé nem tűnsz semmibe.]

 ——————————————-

BOOKLET LINER SANNYASI
BOOKLET LINER SYSHYA
CD GrFx DOWNLOAD
BUY: MP3 – CD – Data:

Share

×