1992 – Fomalhaut Hājj (Guo-Ang HUN)

ENGLISH VERSION

Fomalhaut Hajj Fomal-hoot al-Ganoubi egy mitologikus arab konstelláció. Itt található az a bolygó melynek tejködben úszó meleg tájai adnak otthon az elhalt moszlim szentek és dervisek éterikus test-reinkarnációinak. Mikor a XXII. században a fehér ember elérte a Jupiter holdjait és ott csellengérré transzformálta magát, hogy onnan népesítse be a Jupiter sztratoszféráját, azonképpen költöztek ezer évvel korábban az elhalt moslim szentek és dervisek lelkei a Fomal-Hoot al-Ganoubi galaxisába, ahol meglelték a igazi nagy umma azaz a mennyország (jannat) világát, örökre elhagyva egyúttal a jahannam azaz az Pokol földi birodalmát. Az első leírások melyek tudósítanak erről a távoli világ zenéjéről az Abu’L-Faraq al-lsfahani (meghalt: 967) által irt könyvéből a „Kitab al-Algani”-ból („Song of Book”) származnak illetve a Maulana Galal al-Din Rumi (1207-1273) által lejegyzett beszámoló a „Al-Risala al-sarafiyya fi’L-nisab al-ta’lifiyya Fomal-Hoot al-Ganoubi”-ban mely azonban sajnos mára elveszett. Maradt mára egyedüliként az eL-Horto-Guo által rekonstruált tárgyi lelet: „Fomalhaut-hájj”, amely az exodus minden kultúrában közös célját annak fomalhauti stílusában zenésíti meg, egyben rövid leírást ad az éterikus test elhagyásának ősi technikájáról. Az éterikus test misztikus útjának számos, különböző aspektusai (zahir) az élő test ezen egyszerű mozdulataira összpontosulnak. Ez ugyanakkor áldozatot is jelent, a különböző egyedi ritmusok feláldozása, hogy egyetlen nagy táncritmus jöjjön létre, melyen keresztül megszűnik a lélek egyedisége és a lélek egyetemessé válik. Ezért a tánc rituális haláltusaként írható le, és a táncosok a haldokló ember lélegzését idézik fel a halál bekövetkeztének időpontjában. Ám a szóban forgó „halál” önkéntes halált jelent, mert annak a légüres térnek a megteremtését szolgálja, amely befogadja az Isten éterikus testét, ez a Jelenlét (al-Hadrah). A dervis szertartások fejlődése az Ayin (vagy Mukabele) szertartásban csúcsosodik ki, ahol a zene és a tánc együtt segít a táncosnak eljutni a Fomal-Hoot al-Ganoubi világában a legintenzívebb misztikus felemelkedés és megsemmisülés állapotába.

BOOKLET LINER
CD GrFx DOWNLOAD

BUY: MP3 – CD – Data:
ORDER GUOLDEN EDITION
DALOK.HU – THE ORCHARD

Share

×