2015 – Metagaia (Guo-Ang)

eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_FrontCovereL-Hortobagyi_Metagaia_2015_BackCover

 

Metagaia avagy a Solaris „vendégei”


Az első cybertéri Zsinaton Rohrmayer biboros azt mondta, hogy egy új bolygón előszőr katedrálist kell épiteni aztán tokamak máglyát, ha az ismeretlen faj ellenáll. Az alkalmazott mentálaktív szenteltviz (transloadable: Laterani Szóma V.02.béta Dharmabit-application)  illatát és szinét, állagát illetően semmiben sem különbözik a hagyományos szenteltviztől, de ha földönkivüli, kereszteletlen létformával érintkezik akkor molekuláris  (Alien)  tipusú) savvá alakul ezért cybertéri ördögüzésre is alkalmas.

jelige: A minden-megváltás tana

Lubac és Rahner tanítása, hogy a természetfölötti egy lényeges „alkatrésze” az emberi természetnek. Ez az elmélet megengedi a következtetést a mindenmegváltás, azaz minden ember megváltottságának a tanára. A svájci Hans Urs von Balthasar még további indokokat szállított ehhez. Azt mondja: az Úristen végtelen jósága nem engedheti meg, hogy az emberek örök kárhozatra jussanak! Azt gondolja, hogy az örök kárhozat a jóságos Isten szeretet-tervének megfeneklését jelentené és az Isten kudarca lenne. A pokol – talán – létezik, de az minden valószínűség szerint: üres!
Von Balthasar (aki nem jain) rámutatott arra, hogy az ő „minden lény megmentésének” tanával jobb társadalom jönne létre….)
—————————————————
Kisváros, közepes méretü későgót templom, festett, igazi szines ólomüveg ablakokkal.
Két fiatal orgonaépitő matat a karzaton Pap Bácsi társaságában.
Késő ősz, benn melegebb mint odakint.
Karzatra eső utolsó nagy – alul is nyitható – ólomüvegablak egyméteres mélyedésében hatalmas legyek négy-öt vödörnyi zizegő kitinváz hekatombái, miközben további százezer tapad vergődve az ablaknak ősz utolsó melegét sugárzó szivárványfelületére.
Pap Bácsi nézi forgatagot, szeme mint hóba pisált két lyuk.
Nem mormol szánalomimát isten eme teremtményeinek nyomorúságos vergődése láttán, koherenciája a világrendjével és az evolúcióval kétségtelen.
Ami elmúlik az elmúlik.
Ablakot nem nyit – euthanázia – viszont lila klepetusban megáldja az orgonát és két épitőjét a mindenkit  megváltás nemes és keresztényi eszméjének a nevében.
Késő ősz van.

(Hortobágyinak Látszó 28.Oct.1977.)

*****************************

Metagaia or ”Tulpaghosts” of Solaris

On the occasion of the First Cyberspace Council, Cardinal Rohrmayer stated that first on every new planet a cathedral must be erected, than a tokamak stake, in case the unknown species would resist.
The applied mental-active consecrated-water (transloadable: Laterani Sōma V.02.beta Dharmabit-application) does not differ at all from the traditional consecrated-water in its odour, colour and consistency, but in case it touches an extraterrestrial, unbaptized life form, then it will become a molecular (Alien type) acid, so it is suitable for cyberspace exorcism, as well.
Code-word: Thesis of “Everydemption

According to Lubac’s and Rahner’s theory, the supernatural is an essential “component” of human nature. This theory admits the conclusion of the Thesis of Salvation, namely the thesis of every people’s being redeemed. Hans Urs von Balthasar, the Swiss, has supplemented it with additional arguments. He states that God’s infinite goodness will not allow people to arrive at eternal damnation! He believes that eternal damnation would mean miscarriage of God’s (the Good) love-plan, and that would be God’s failure. The hell – perhaps – exists, but in all probability it is empty!
Von Balthasar (who is not a jain) pointed out that by means of his “everyone would be redeemed” theory a better society could emerge…

—————————————————
Small town, medium sized, late Gothic temple with authentic coloured lead-glass windows.
Two young organ builders are pottering on the choir loft, accompanied by Uncle Priest.
Late autumn, it is warmer inside than outdoors.
The one meter deep embrasure of the choir loft’s last big lead-glass window – that can be opened at the bottom, as well – is full of 4-5 buckets of buzzing chitin shell-hecatombs of huge flies, while some hundred thousand more are glued flutteringly on the window’s rainbow-surface dispersing the last warmth of the autumn.
Uncle Priest is staring at the vortex, his eyes like two holes pissed into the snow.
Seeing the miserable struggle of these creatures of God he won’t murmur a prayer of pity, his coherence with his universal order and the evolution is unquestionable.
What goes by that goes by.
He won’t open the window – euthanasia – in turn, wearing a purple cloak he will bless the organ and its two builders in the name of the noble and Christian idea of „Everydemption”.
It is late autumn.

(Lāszlō Hortobāgyi 28.Oct.1977.) 

*****************************

1 1 00:00:02:00 00:09:49:20 00:09:47:20 HU-A39-15-03801 eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_01_Urtyuntua

2 1 00:09:49:20 00:15:22:29 00:05:33:09 HU-A39-15-03802 eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_02_Ankh-duu

3 1 00:15:22:29 00:23:36:45 00:08:14:16 HU-A39-15-03803 eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_03_Tablahiyya

4 1 00:23:36:45 00:43:43:39 00:20:06:69 HU-A39-15-03804  eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_04_Tarab-waala

5 1 00:43:43:39 00:48:25:28 00:04:41:64 HU-A39-15-03805  eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_05_Zaad-dawr

6 1 00:48:25:28 00:57:50:41 00:09:25:13 HU-A39-15-03806  eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_06_Mimoidema

7 1 00:57:50:41 01:06:02:00 00:08:11:34 HU-A39-15-03807 eL-Hortobagyi_Metagaia_2015_07_Turba 

BOOKLET LINER_HUN
BOOKLET LINER_ENG

CD GrFx DOWNLOAD
BUY: Mp3 – CD – Data:
DALOK.HU – THE ORCHARD

Share

×

Guoclipsys